Vietnamese English French German Japanese Korean
 • Home
 • Thị thực định cư EB-3

Thị thực định cư EB-3

Bạn có thể đủ điều kiện xin Thị thực Định cư bằng lao động diện Ưu tiên thứ Ba này (EB-3) nếu như bạn là lao động có kỹ năng, chuyên gia hoặc các loại khác. Tại Việt Nam, đa số hồ sơ ứng tuyển vào những vị trí đòi hỏi không quá 02 năm kinh nghiệm, nghĩa là thuộc diện “các lao động khác”. Hiện thời gian tiến hành lấy thị thực lao động định cư cho người lao động Việt Nam tương đối nhanh so với các quốc gia khác, trung bình từ 24 tháng đến 48 tháng.

Mô tả thị thực định cư EB-3

Bạn có thể đủ điều kiện xin Thị thực định cư bằng lao động diện ưu tiên thứ ba này (EB-3) nếu như bạn là lao động có kỹ năng, chuyên gia hoặc các loại khác.

 • “Lao động có kỹ năng” là những lao động mà công việc của họ yêu cầu tối thiểu phải trải qua 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm trong công việc, và không thuộc nhóm công việc tạm thời hay thời vụ.
 • “Chuyên gia” là những người mà công việc của họ đòi hỏi tối thiểu phải có bằng tú tài (tốt nghiệp trung học phổ thông) tại Hoa Kỳ hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương, và là thành viên của một hiệp hội nghề nghiệp.
 • Nhóm “các lao động khác” dành cho những lao động làm các công việc phổ thông yêu cầu thời gian đào tạo hay kinh nghiệm trong công việc dưới 2 năm, và không thuộc nhóm công việc tạm thời hay thời vụ.

laodongdinhcueb3-03
Thị thực định cư EB-3 | Thi thuc dinh cu EB-3

Các Tiêu chuẩn Hợp lệ  thị thực định cư EB-3

Tiểu mục

Bằng chứng

Chứng nhận

Lao động có trình độ, kỹ năng

 

Cần có giấy chứng nhận lao động và một lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian.

Chuyên gia

 

Cần có giấy chứng nhận lao động và một lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian

Lao động phổ thông (Lao động khác)

Bạn phải có khả năng, tại thời điểm đơn xin thị thực của bạn được đơn vị tư vấn nộp thay cho bạn, thực hiện các công việc phổ thông (yêu cầu dưới 2 năm đào tạo hay kinh nghiệm trong công việc), không thuộc nhóm công việc tạm thời hay thời vụ và là các công việc mà những lao động đủ điều kiện không có sẵn ở Hoa Kỳ.

Cần có giấy chứng nhận lao động và một lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian

Lưu ý khi làm thị thực định cư EB-3

 • Trong khi những yêu cầu hợp lệ cho điều kiện xin thị thực diện ưu tiên 3 (EB-3) này là ít khắt khe hơn, thì bạn phải lưu ý rằng hiện có rất nhiều hồ sơ xin thị thực theo diện “các lao động khác” và thời gian xử lý hồ sơ do vậy có thể kéo dài. Bạn phải biết rằng mỗi năm có khoảng 40.000 thị thực lao động định cư diện ưu tiên thứ 3 tại Hoa Kỳ được cấp cho các quốc gia trên toàn thế giới, trong số này chỉ có tối đa 10.000 thị thực được cấp cho diện “các lao động khác”, điều này có thể dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia.
 • Do vậy, tùy vào quốc gia nơi hồ sơ được nộp vào và tùy sự chuẩn bị có chu đáo hay không, mà thời gian xét duyệt có thể kéo dài từ 2 cho đến 8 hay thậm chí trên 10 năm. 
 • Tại Việt Nam, đa số hồ sơ ứng tuyển vào những vị trí đòi hỏi không quá 02 năm kinh nghiệm, nghĩa là thuộc diện “các lao động khác”. Hiện thời gian tiến hành lấy thị thực lao động định cư cho người lao động Việt Nam tương đối nhanh so với các quốc gia khác, trung bình từ 24 tháng đến 48 tháng.

thi-thuc-dinh-cu01
Thị thực định cư EB-3 | Thi thuc dinh cu EB-3

Chứng nhận Lao động khi làm thị thực định cư EB-3

Đơn thỉnh nguyện thị thực lao đông định cư diện ưu tiên thứ ba thông thường phải kèm theo chứng nhận lao động cá nhân, được phê duyệt bởi Bộ Lao Động Hoa Kỳ theo mẫu ETA-9089. Trong một số trường hợp, đơn này có thể phải được nộp lên Sở Công Dân và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) kèm theo mẫu ETA-9089 không cần chứng nhận để xem xét như là Phụ Lục A, Nhóm I. 

Chứng nhận lao động bắt buộc với diện ưu tiên thứ ba không xin được Miễn Trừ Lợi Ích Quốc Gia (NIW). Để bảo lãnh thẻ xanh cho một công nhân thông qua chứng nhận lao động, nhà tuyển dụng phải chứng minh đã thực hiện công việc tuyển người một cách thỏa đáng và không có sẵn ứng viên công dân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn để bổ sung chức vụ cho công việc cần tuyển dụng đó.

Ngày 27 tháng 12 năm 2004, Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã thông báo một qui định mới chi phối tất cả đơn nộp xin chứng nhận lao động cho người nước ngoài kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2005. Công ty tuyển dụng nộp đơn xin chứng nhận lao động cho Bộ Lao Động để bảo lãnh qui chế thẻ xanh cho người nước ngoài bằng cách chứng minh không có đủ số công nhân Hoa Kỳ hội đủ tiêu chuẩn tối thiểu cho công việc bị thiếu hụt.

 • Qui định mới của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, một hệ thống chứng nhận lao động tự động điện tử được biết dưới tên PERM, sẽ không áp dụng cho những đơn xin chứng nhận lao động đang chờ giải quyết. PERM cũng không áp dụng cho những đơn xin chứng chỉ lao động nộp trước ngày 28 tháng 3 năm 2005.
 • PERM cung cấp một hệ thống chứng nhận tự động điện tử thay thế hệ thống dùng giấy. Với hệ thống dùng giấy, cả nhân viên của cơ quan lao động tiểu bang ở địa phương lẫn nhân viên của Bộ Lao Động ở liên bang đều phải duyệt xét tất cả các đơn. Theo thủ tục PERM, công ty tuyển dụng sẽ phải điền một mẫu đơn điện tử gọi là ETA-9089. Trong mẫu đơn đó, công ty tuyển dụng trả lời một loạt câu hỏi liên quan đến công ty tuyển dụng và công việc cần tìm người lao động. Công ty tuyển dụng phải lưu giữ giấy tờ hỗ trợ cho đơn thỉnh nguyện nhưng không cần nộp cho Bộ Lao Động, ngoại trừ trường hợp kiểm soát.
 • Trong trường hợp không có kiểm soát, Bộ Lao Động ước lượng họ sẽ chấp thuận những hồ sơ PERM trong vòng từ 45 cho đến 60 ngày. Trong trường hợp kiểm soát, nhân viên duyệt cấp chứng nhận của Bộ Lao Động sẽ gửi thư cho công ty tuyển dụng để yêu cầu bổ sung giấy tờ. Công ty tuyển dụng sẽ có 30 ngày để trả lời lá thư này, và có thể được gia hạn thêm 30 ngày nếu công ty tuyển dụng có xin phép. Sau khi nhận được thư trả lời của công ty tuyển dụng, nhân viên duyệt cấp chứng nhận có thể chấp thuận đơn xin chứng nhận hành nghề, yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ hay bắt buộc công ty tuyển dụng phải gia tăng nổ lực tuyển người lao động dưới sự kiểm tra giám sát trực tiếp của Bộ Lao Động.

Quy trình nộp đơn thị thực định cư EB-3

Công ty tuyển dụng của bạn (người nộp đơn) phải nộp đơn theo mẫu I-140, tức là Đơn Xin Định Cư Cho Lao Động Nước Ngoài. Theo quy trình nộp đơn, công ty tuyển dụng của bạn phải chứng minh khả năng chi trả mức lương đã đề xuất tính đến ngày ưu tiên thị thực của bạn. Công ty tuyển dụng của bạn có thể sử dụng báo cáo thường niên, tờ khai hoàn thuế thu nhập liên bang, hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán để chứng minh khả năng chi trả lương cho bạn.

Thân nhân của Người nắm giữ Thị thực định cư EB-3

Vợ/chồng của bạn có thể được chấp thuận nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện E34 (vợ/chồng của “lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ” hoặc “chuyên gia”) hay EW4 (vợ/chồng của “các lao động khác”).

Trong quá trình bạn và vợ/chồng của bạn đang nộp đơn xin cấp tình trạng cư trú lâu dài tại Hoa Kỳ (tình trạng là người nắm giữ Thẻ Xanh), vợ/chồng của bạn sẽ đủ điều kiện hợp lệ để nộp đơn xin cấp Tài Liệu Cấp Phép Việc Làm (EAD) hay được biết phổ biến hơn như là Giấy Phép Lao Động. 

Con cái chưa thành niên của bạn (dưới 21 tuổi) có thể được chấp thuận nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện E35 (con cái của “lao động có tŕnh độ chuyên môn nghiệp vụ” hay “chuyên gia”) hoặc EW5 (con cái của “các lao động khác”).