Vietnamese English French German Japanese Korean

Tiến trình Hồ sơ Lao động Định cư EB-3

phong-van-xin-visa-my
Phỏng vấn Thị thực tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Chương trình thị thực định cư tại Hoa Kỳ theo diện chuyên gia, lao động có kỹ năng, và các loại lao động khác (không đòi hỏi kỹ năng) hay còn gọi là EB-3 là chương trình được thông qua bởi Luật Di trú của Hoa Kỳ. Tiêu chí của chương trình này là nhằm thu hút lao động để phát triển kinh tế vùng, dành cho công dân nước ngoài mong muốn làm việc và định cư cùng gia đình (vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi) tại Hoa Kỳ.

Tiến trình hồ sơ để nhận được Thị thực Lao động Định cư EB-3 như sau:

Tien-trinh-ho-so-lao-dong-EB-3