Vietnamese English French German Japanese Korean
  • Home
  • HỎI ĐÁP
  • Điều kiện cần thiết để tham gia chương trình EB-3?

Điều kiện cần thiết để tham gia chương trình EB-3?

Đương đơn phải có điều kiện thể chất phù hợp với công việc, và trong độ tuổi từ 18-45, và tùy theo loại hình công việc mà có thể có thêm yêu cầu cụ thể khác về tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc hay kiến thức, kỹ năng v.v. Điều quan trông nhất là đương đơn phải không từng có tiền án, tiền sự, và không mắc bệnh truyền nhiễm.