Vietnamese English French German Japanese Korean

Thời gian làm việc tối thiểu là bao lâu?

Thời gian làm việc tối thiểu là một năm kể từ ngày bắt đầu công việc. Khi hợp đồng của quý vị hết hiệu lực, thì quý vị có quyền lựa chọn thay đổi công việc hay dời qua vùng khác sinh sống tùy theo ý muốn của mình.