Vietnamese English French German Japanese Korean

Vấn đề lương bổng như thế nào?

Tiền lương hay tiền công làm việc tại Hoa Kỳ tùy thuộc vào sự khác nhau về mức độ phát triển kinh tế giữa các vùng, tỷ lệ thất nghiệp tại điạ phương, và loại hình công việc, v.v. Đối với những công việc lao động chân tay phổ thông, không đòi hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ thì tiền công tối thiểu khoảng 9-10 USD/giờ.