Vietnamese English French German Japanese Korean
  • Home
  • HỎI ĐÁP
  • Nhân công làm việc tại các công ty Hoa Kỳ sẽ nhận được những phúc lợi gì?

Nhân công làm việc tại các công ty Hoa Kỳ sẽ nhận được những phúc lợi gì?

Những phúc lợi mà nhân công làm việc tại các công ty Hoa Kỳ sẽ nhận được là: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, được trả lương trong trường hợp bị thương tích không thể tiếp tục làm việc, được trả lương cho nghỉ hè và ngày lễ theo qui định v.v.