Vietnamese English French German Japanese Korean
  • Home
  • HỎI ĐÁP
  • Những thành viên trong gia đình có thể làm chung một chổ được không?

Những thành viên trong gia đình có thể làm chung một chổ được không?

Đương nhiên là hoàn toàn có thể, ngoài đương đơn thì tất cả mọi người trong gia đình từ 18 tuổi trở lên đều có thể ký thỏa thuận làm việc với công ty Hoa Kỳ.