Vietnamese English French German Japanese Korean
  • Home
  • HỎI ĐÁP
  • Thân nhân của đương đơn có thể ở một nơi khác vùng mà đương đơn đang làm việc?

Thân nhân của đương đơn có thể ở một nơi khác vùng mà đương đơn đang làm việc?

Ngoài đương đơn ra, các thành viên khác trong gia đình có thể cư trú bất cứ nơi nào trên đất Mỹ, và điều này sẽ không gây ra bất cứ trở ngại nào cho vấn đề định cư của đương đơn và gia đình.