Vietnamese English French German Japanese Korean
  • Home
  • HỎI ĐÁP
  • Tôi cần mang bao nhiêu tiền cho bước khởi đầu định cư tại Hoa Kỳ?

Tôi cần mang bao nhiêu tiền cho bước khởi đầu định cư tại Hoa Kỳ?

Nhìn chung, tiền lương từ việc làm tại công ty Hoa Kỳ ở địa phương mà quý vị cư trú cũng tạm đủ để trang trải những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống hàng ngày của quý vị và gia đình, cho nên quý vị không nhất thiết phải mang theo một số tiền lớn. Tuy nhiên, quý vị cũng nên chuẩn bị một số tiền để có thể sử dụng trong những trường họp cần thiết.