Vietnamese English French German Japanese Korean
  • Home
  • HỎI ĐÁP
  • Có thể khiếu nại nếu bị khước từ đơn I-140 được không?

Có thể khiếu nại nếu bị khước từ đơn I-140 được không?

Nếu đơn I-140 - Thỉnh nguyện Nhập cư cho Lao động Nước ngoài của quý vị bị khước từ, thì quý vị có thể đệ đơn I-290B - Thông báo Khiếu nại lên một Trung tâm Dịch vụ Vùng USCIS thích hợp để khiếu nại trong vòng 33 ngày sau khi nhận được quyết định khước từ.