Vietnamese English French German Japanese Korean
  • Home
  • HỎI ĐÁP
  • Làm thế nào có được Visa Lao động Định cư EB-3

Làm thế nào có được Visa Lao động Định cư EB-3

Nếu quí vị muốn định cư tại Hoa Kỳ với tư cách là một lao động, quý vị phải trải qua một quá trình gồm nhiều bước như sau:

  • Công ty Hoa Kỳ muốn tuyển dụng quý vị phải quyết định xem liệu quý vị có đủ điều kiện pháp lý để có thể cư trú lâu dài tại Hoa Kỳ hay không.
  • Công ty Hoa Kỳ muốn tuyển dụng quý vị phải điền Đơn xin Chứng nhận Việc làm Lâu dài ETA-9089 và thay mặt quý vị đệ trình đơn này lên Cục Việc làm và Đào tạo (ETA) thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ. ETA phải quyết định hoặc cấp hoặc từ chối yêu cầu về chứng nhận việc làm.
  • Sở Công dân và Di trú (USCIS) thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ phải chấp thuận đơn I-140, Thỉnh nguyện Nhập cư cho Lao động Nước ngoài, mà Công ty Hoa Kỳ muốn tuyển dụng thay mặt quý vị đệ trình lên.
  • Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải cấp phát cho quý vị một số thứ tự thị thực nhập cư.
  • Nếu quý vị đang ở Hoa Kỳ thì quý vị phải xin điều chỉnh tình trạng cư trú lâu dài sau khi đã có số thứ tự thị thực.
  • Nếu quý vị đang cư trú nước khác thì quý vị phải hoàn tất quá trình xử lý thị thực định cư của mình tại Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại quốc gia mà quí vị đang cư trú (phỏng vấn thị thực).