Vietnamese English French German Japanese Korean
  • Home
  • HỎI ĐÁP
  • Các quyền lợi của Visa Lao động Định cư EB-3 là gì?

Các quyền lợi của Visa Lao động Định cư EB-3 là gì?

Với Visa lao động định cư EB-3, quý vị có thể:

  • Cư trú lâu dài tại Hoa Kỳ;
  • Làm việc tại Hoa Kỳ;
  • Đi du lịch ra vào nước Mỹ một cách tự do;
  • Xin visa phụ thuộc cho người phối ngẫu và con cái dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình.