Vietnamese English French German Japanese Korean

Visa Lao động Định cư EB-3 là gì?

Visa lao động định cư EB-3 là loại Visa định cư cho phép các công dân nước ngoài là chuyên viên, lao động có tay nghề hay các loại hình lao động khác (lao động phổ thông) được vào nước Mỹ để làm việc và định cư lâu dài.